Épülettől független, utólag telepített 25 tonnás portáldaru-rendszer

Épülettől független, utólag telepített 25 tonnás portáldaru-rendszer

Épülettől független, utólag telepített 25 tonnás portáldaru-rendszer

Megrendelőnk acéltekercs-lefejtő és -táblásító gépsort tervezett elhelyezni egy bérelt, nem daruzható raktárban. A gépsor felállításához nélkülözhetetlen technológiai igény az acéltekercsek hatékony anyagmozgatása és azok gazdaságos betárolása, így mindenképpen darurendszer kialakítása vált szükségessé.

A daru tervezés első lépései

A megvalósítást tovább nehezítette, hogy az épület alapozása és szerkezete eredetileg nem erre a megnövelt terhelésre volt méretezve, így az épület oszlopai szóba sem jöhettek az utólag beszerelt daru tartószerkezeti elemeiként.

A tervezés előtt elvégzett mélyrehatóbb statikai vizsgálatok tovább nehezítették a helyzetet, ugyanis azt is kimutatták, hogy a megrendelő által igényelt 25 tonnás daru tartólábai az utólagos beton alaptestekre sem terhelhetők rá, ugyanis ez a megoldás a – bérelt, tehát nem a megrendelő tulajdonában álló – épület esetleges süllyedését okozhatja.

A helyzet tehát nem volt egyszerű.

Az Eco-Cranes Kft-nek azonban erre a kihívásra is volt megoldási javaslata, így szakembereinkkel és a megrendelő bevonásával olyan műszaki tervet dolgoztunk ki, amely egyszerre megfelelt a megrendelő elvárásainak, a technológiának és a maximális talpterhelés feltételeinek egyaránt.

Hatékony és biztonságos anyagmozgatás

Az épülettől függetlenül kiépített darurendszer alapja az SWF NOVA NDC típusú kétfőtartós daru, amelybe egy három lépcsős túlterhelés-gátlót építettek be munkatársaink.

portáldaru-rendszerek alternatívát jelentenek a födémen elhelyezett, sínen mozgó darurendszerekhez képest.

Gyors és olcsó megoldások olyan helyeken, ahol a rakodási igények nem indokolják híddaru létesítését.

Mivel a megrendelő által alkalmazott technológia nem igényelte a daru maximális, 25 tonnás terhelését, ez a megoldás lehetővé teszi a két oldalsó futómacska horog szélső állásának és a híddaru pályavégi pozíciójának terhelés korlátozását.

Ezen technológiai megoldás segítségével a darurendszer már telepíthetővé vált és biztonsággal, egyidejűleg tudja kiszolgálni a technológiai és statikai követelményeket.

Helygazdaságos anyagtárolás

A további megrendelői igények közé tartozott még az acéltekercsek gazdaságos, kis helyen történő tárolása, a biztonságos, egy emberes anyagmozgatás lehetőségének megteremtése, valamint a beérkező alapanyag tömegének pontos ismerete annak betárolása közben.

A feladat megoldásaként munkatársaink egy horogba akasztható, elektromos, integrált forgatóval ellátott tekercsmegfogót építettek ki, amely a raktárépület alacsony belmagassága ellenére akár egyetlen ember által is könnyen kezelhető.

A beraktározott áru tömegét a tekercsmegfogóba épített precíz, a teher tömegének pontos mérésére alkalmas integrált mérleg segítségével a berakodás és az esetleges belső anyagmozgatás közben is figyelemmel lehet kísérni.

Az alkalmazott megoldásnak köszönhetően megrendelőnknek egy testreszabott, az általa támasztott igényeknek megfelelő, emellett költséghatékony és alacsony karbantartási igényű darurendszert tudtunk leszállítani és telepíteni.