A nyugodt, biztonságos anyagmozgatás záloga: a daruk rendszeres vizsgálata

A nyugodt, biztonságos anyagmozgatás záloga: a daruk rendszeres vizsgálata

A nyugodt, biztonságos anyagmozgatás záloga: a daruk rendszeres vizsgálata

Cégünk nem csak darujának, emelőjének megtervezése és telepítése során képes szakértő segítséget nyújtani, de az üzemeltetési idő alatt is. Vállaljuk az általunk gyártott, forgalmazott, vagy átalakított daruk, emelőgépek és körülkerített terű emelőberendezések, továbbá az anyagmozgatás során alkalmazott egyéb eszközök: futómacskák, kézi láncos emelők szervizelését, garanciális és garanciaidőn túli javítását egyaránt.

Az Eco-Cranes Kft. tevékenységei között kiemelten fontos ügyfeleink daruinak és minden egyéb gépi és kézi emelőinek MSZ 9721/2-81 szabvány szerinti időszakos szerkezeti, fő- és biztonságtechnikai felülvizsgálata, valamint az erről szóló jegyzőkönyvek és egyéb dokumentáció összeállítása.

A rendszeres és alapos karbantartásnak köszönhetően a daruk üzemképessége javul, a meghibásodás okozta termeléskiesés kockázata jelentősen csökkenthető.
A vizsgálatok rendje

Az MSZ 9721/1:2009 a szerkezeti-, fő- és biztonsági vizsgálatok rendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az üzembe helyezést követően az emelőgépet üzemi csoportszámától függően meghatározott időközönként szerkezeti-, fővizsgálatnak, illetve legalább 5 évenként esedékes biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálatok elvégzéséről, a szükséges szakmai képzettség hiányában az elvégeztetéséről – eltérő megállapodás hiányában – az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni.

A szerkezeti és fővizsgálatot az emelőgép üzemi csoportszámának függvényében kell elvégezni. Különleges kialakítású és rendeltetésű emelőgép esetén az előírtnál sűrűbb vizsgálat is előírható.

A biztonsági felülvizsgálatot az üzemi csoportszámtól függetlenül legalább ötévenként vagy az emelőgép környezetének megváltoztatásakor (pl.: a kiszolgált technológia megváltozása) kell elvégezni.

Az időszakos vizsgálat alkalmával szakértő munkatársaink az előírásoknak megfelelően ellenőrzik, hogy az emelőgép rendeltetésszerűen és biztonságosan üzemeltethető-e, valamint azt, hogy eleget tesz-e az MSZ 19170 szabványsorozat előírásainak.

A szerkezeti vizsgálat során vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti elemein sérülés, kopás, maradandó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (például: kötéslazulás, repedés, törés) felfedezhető-e.

A fővizsgálat során szerviztechnikusaink a fentiek ellenőrzésén túl megvizsgálják az emelőgép és környezete kapcsolatát, annak fő műszaki jellemzőit. A vizsgálat tárgya megegyezik-e a gépkönyvben megadottakkal, továbbá, hogy az emelőgépnek megvannak-e az előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentációja.

A biztonsági felületvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései megfelelnek-e a vizsgálat időpontjában érvényes biztonsági követelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és a gyártáskor figyelembe vett értékekkel.

Minden ellenőrzés során érdemes és lehet az emelőgép korszerűsítésének lehetőségét keresni. Erre elsősorban a balesetveszély csökkentése érdekében kerülhet sor. A csupasz munkavezetékek úszókábelre cserélésével, nyitott hajtások helyett zárt hajtóművek felszerelésével, mellékáramkörű vezérlés alkalmazásával csökkenthető a balesetveszély.

Munkatársaink javaslatot tesznek ügyfeleink részére a fejlesztésekre és igény szerint árajánlatot is összeállítanak az elvégzendő munkákra.

Az ellenőrzés dokumentálása

Az ellenőrzések kiterjednek az eszközök kísérődokumentációjára is.

Meg kell vizsgálni annak meglétét, valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak. Minden vizsgálatról az előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az MSZ 9725 szabvány előírásainak megfelelően a vizsgálatok elvégzését az emelőgép kísérődokumentációjában kell igazolni, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv, mérési napló vagy egyéb dokumentum azonosító jelzésére. 

A vizsgálatok megállapításait, eredményeit tartalmazó írásbeli anyagokat és dokumentumokat az emelőgép kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni.

Vizsgálataink előnyei

Szerződött ügyfeleinknek nem kell számon tartaniuk a kötelező karbantartások időpontját, megtesszük helyettük mi.

Szakértő munkatársaink – előre egyeztetett időpontban – automatikusan megjelennek a kötelező vizsgálat esedékességekor és elvégzik azt.

Szolgáltatásaink közé tartozik még a daruk dokumentációinak pótlása, komplett emelőgép ügyintézői feladatainak ellátása, az üzembe helyezési és a minősítési eljárások lefolytatása, amelyek segítségével teljesen mentesítjük partnereinket az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos bürokratikus tennivalók alól.

Szerviztechnikus munkatársaink mindegyike szakképzésen vett részt, valamint jól felszerelt szervizgépkocsik állnak rendelkezésükre. Az általunk forgalmazott SWF emelőgépekre egyre bővülő alkatrészraktárat biztosítunk a javítások minél gyorsabb elvégzése érdekében.

A rendszeres szervizek ellenére is előfordulhatnak meghibásodások, de a termeléskiesés enyhítése érdekében arra törekszünk, hogy a bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdjük a hiba elhárítását. Hogy a felmerült nehézségeket tovább enyhítsük, a kisebb javítások és alkatrészek díjából árengedményt adunk.

Nem csak a telepítésben, de az üzemeltetés során is partnerek vagyunk, hívjon minket bizalommal!