Szolgáltatások

Szolgáltatásaink nyugalmat és biztonságot adnak a daruzáshoz

Szervíztechnikusaink felszerelt autókkal rendelkeznek, cserealkatrész készelttel és speciális szerszámokkal vannak ellátva  agyors hibaelhárítás érdekében. 

Ne vállaljon felesleges kockázatot!

Vállaljuk az általunk gyártott, forgalmazott, átalakított daruk, emelőgépek, körülkerített terű emelőberendezések, futómacskák, kézi láncos emelők szervizelését, garanciális és garancián túli javítását.

Vállaljuk daruk és minden egyéb gépi és kézi emelő MSZ 9721/2-81 szabvány szerinti időszakos szerkezeti, fő- és biztonságtechnikai felülvizsgálatát és jegyzőkönyvezését, esetileg és hoszabb távú szerződés keretében is.

Szervizkollégáink mindegyike szakképzésen vett részt, és jól felszerelt szervizgépkocsik állnak rendelkezésükre. Az általunk forgalmazott SWF emelőgépekre igyekszünk alkatrészraktárat biztosítani a gyors javítás érdekében.

Szolgáltatásaink közé tartozik még a daruk dokumentációinak pótlása, komplett emelőgép ügyintézői feladatainak ellátása, üzembe helyezési és minősítési eljárás lefolytatása, melyek segítségével teljesen mentesítjük partnereinket az emelőgépek üzemeltetésével kapcsolatos tennivalók alól.

A vizsgálat helyszínén a próbasúlyokkal lehetőség van – az érvényes vizsgálati előírásoknak megfelelően – nem csak statikus terhelési próbák elvégzésére, hanem dinamikus és működési próbákra is. Például: láncos emelők, fogasléces emelők, vagy lemezmegfogók esetében ez elengedhetetlen. Egy egyszerű statikus 25%-os túlterhelés nem ad kellő felvilágosítást az emelőeszközök állapotáról! Ehhez a berendezést szét kell szerelni, ki kell tisztítani, kenni kell, és ha a szemrevételezéses vizsgálat szerint megfelelő, akkor 3 teljes emelési és fékvizsgálat utáni, újbóli szemrevételezéses vizsgálat alapján állítható ki a megfelelő vizsgálati jegyzőkönyv.

Ha szerződött ügyfelünk, akkor önnek nem kell emlékeznie mikor esedékes a következő vizsgálat. Mi – egy önnel egyeztetett időpontban – automatikusan megjelenünk a vizsgálat esedékességekor és elvégezzük azt.

A kisebb javításokra és alkatrészekre árengedményt adunk. Ha szerződött ügyfelünk, akkor a rendszeres karbantartásoknak köszönhetően üzembiztosabbak lesznek emelőgépei és ez költségmegtakarítás, mivel az üzemnek nem kell egy esetlegesen meghibásodott daru miatt állnia.

24 órán belüli javítási garancia. A rendszeres szervizek ellenére is előfordulhatnak meghibásodások, de a termeléskiesés enyhítése érdekében arra törekszünk, hogy a bejelentéstől számított 24 órán belül megkezdjük a hiba elhárítását.

A szerkezeti-, fő- és biztonsági vizsgálatok rendje az MSZ 9721/1:2009 szerint:

Az üzembe helyezés követően, az emelőgép üzemi csoportszámától függően meghatározott időközönként, szerkezeti-, fővizsgálatnak, illetve legalább 5 évenként esedékes biztonsági felülvizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálatok elvégzéséről, a szükséges szakmai képzettség hiányában az elvégeztetéséről – eltérő megállapodás hiányában – az emelőgép tulajdonosának kell gondoskodni.

Az időszakos vizsgálat alkalmával ellenőrizni kell, hogy az emelőgép üzemeltethető-e rendeltetésszerűen és biztonságosan, valamint megfelel-e az MSZ 19170 szabványsorozat előírásainak.

A szerkezeti vizsgálat során vizsgálni kell, hogy nincs-e az emelőgép szerkezeti elemein sérülés, kopás, maradandó alakváltozás vagy egyéb rendellenesség (pl.: csavar- vagy ék- kötéslazulás, repedés, törés).

A fővizsgálat során, az előzőeken túl, vizsgálni kell az emelőgép és környezete kapcsolatát, az emelőgép szabályszerű üzemeltetését, fő műszaki jellemzőit, hogy megegyeznek-e a gépkönyvben megadottakkal, továbbá, hogy az emelőgépnek megvannak-e az előírt biztonságtechnikai berendezései és dokumentációja.

A biztonsági felületvizsgálat alkalmával vizsgálni kell, hogy az emelőgép szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint az emelőgép biztonsági berendezései megfelelnek-e a vizsgálat időpontjában érvényes biztonsági követelményeknek, eredeti funkciójának megfelelően üzemel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és a gyártáskor figyelembe vettekkel.

Vizsgálni kell az emelőgép korszerűsítésének szükségességét, elsősorban a balesetveszély csökkentése érdekében pl.: csupasz munkavezetékek lecserélése úszókábelre, nyitott hajtások helyett zárt hajtóművek, mellékáramkörű vezérlés alkalmazása.

Meg kell vizsgálni az emelőgép dokumentációjának meglétét valamint azt, hogy a dokumentáció megfelel-e a tényleges állapotnak.

Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni.

A vizsgálatok elvégzését az emelőgép kísérődokumentációjában, pl.: (darukönyvben) (MSZ 9725) kell igazolni, utalva a vizsgálatról készült jegyzőkönyv, mérési napló vagy egyéb dokumentum azonosító jelzésére. A vizsgálatok megállapításait, eredményeit tartalmazó írásbeli anyagokat és dokumentumokat az emelőgép kísérődokumentációjának mellékleteként meg kell őrizni.

A szerkezeti és fővizsgálatot az emelőgép üzemi csoportszámtól függvényében kell elvégezni. Különleges kialakítású és rendeltetésű emelőgép esetén az előírtnál sűrűbb vizsgálat is előírható.

A biztonsági felülvizsgálatot az üzemi csoportszámtól függetlenül legalább ötévenként vagy az emelőgép környezetének megváltoztatásakor (pl.: a kiszolgált technológia megváltozása) kell elvégezni.

Az emelőgépet időszakos vizsgálatok során szemrevételezéssel, tapintással, mérőeszközökkel, mérőműszerrel, terhelés nélkül és terheléssel kell vizsgálni.

A szerkezeti vizsgálatkor szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös, mérőműszeres, üresjárati (működési) vizsgálatot kell végezni.

A fővizsgálatkor szemrevételezéses, tapintásos, mérőeszközös, mérőműszeres, üresjárati, üzemi, terheléses és statikai vizsgálatot kell végezni.

A biztonsági felületvizsgálatkor szemrevételezéses és működési vizsgálatot kell végezni.

Szemrevételezéses vizsgálatot az emelőgép szerkezetének megbontása nélkül vagy egyes szerkezeti részek megbontásával (pl.: a kémlelőnyílás fedelének, a védőburkolatnak a leszerelésével) szabad szemmel kell elvégezni az esetleges kopás, repedés, törés, ill. a maradó alakváltozás megállapítása céljából.

Az egyes szerkezeti részek megbontásának szükségességét és a bontás mértékét a vizsgálat alkalmával esetenként kell meghatározni.

A tapintásos vizsgálatot az emelőgép szerkezetének vagy kiszerelt részeinek tapintásával vagy kopogtatásával kell végezni a sérülések, a repedések megállapítása céljából.

A mérőeszközös vizsgálatot villamosan nem vezető mérőszalaggal, mérőléccel, szögmérővel, stb. kell végezni az emelőgép ill. alkatrészei méreteinek, valamint működési környezete csatlakozó méreteinek vizsgálata céljából.

A mérőműszeres vizsgálatot olyan műszerekkel kell végezni, amelyekkel vizsgálható az emelőgép mechanikai és villamos műszaki jellemzői, a mérőeszközökkel nem mérhető geometriai méretei, és működési helyének geometriai jellemzői (pl.: darupálya lejtés, szintkülönbség, kígyózás).

Üresjárati (működési) vizsgálatot terhelés nélkül kell végezni. 

A vizsgálat előtt rövid idejű bekapcsolással ellenőrizni kell a vezérlőberendezések működőképességét, irányhűségét. 

A vizsgálat során valamennyi mozgatóművet (emelőmű, haladómű, stb.) mozgásba kell hozni a tervdokumentáció szerinti összes lehetséges, ill. megengedett mozgáskombinációk és mozgástartomány figyelembevételével, a véghelyzet kapcsolók működtetéséig.

Üzemi terhelés vizsgálatkor az emelőgépet névleges teherbírással kell terhelni. A vizsgálat során valamennyi mozgatóművet (emelőmű, hajtómű, stb.) mozgásba kell hozni a tervdokumentáció szerinti összes lehetséges, ill. megengedett mozgáskombinációk és mozgástartomány figyelembevételével, legalább két teljes ciklusban a véghelyzet kapcsolók működtetéséig.

Változó teherbírású gépet a kezelési utasítás (tervező előírás) szerint, előírás hiányában pedig legalább a legnagyobb és legkisebb teherbírású helyzetben is vizsgálni kell. 

A fékeket legalább három alkalommal kell működtetni. A kétfékes emelőmű fékjeinek előírás szerinti működését külön-külön is vizsgálni kell.

A vizsgálat után fokozott figyelemmel kell ellenőrizni a tehermegfogó szerkezetet nincs-e rajta károsodás.

A dinamikai vizsgálat során az emelőgépet a névleges teherbírásának 1,1-szeresével kell terhelni, majd a felemelt teherrel minden üzemszerű mozgást legalább kétszer el kell végezni, külön-külön valamennyi mozgás- irány teljes hosszában a véghelyzetkapcsolók működtetéséig.

A vizsgálat után ellenőrizni kell, hogy nem következett-e be sérülés vagy káros alakváltozás, valamint azt, hogy a hajtás és a fékek lehetővé teszik-e a rendeltetésszerű használatot.

A dinamikai vizsgálat során emelés közben a terhet ismételten meg kell állítani különböző helyzetekben. Kétfékes emelőmű esetén ezt a műveletet mindkét fékkel, külön-külön is végre kell hajtani.

Időszakos biztonsági felülvizsgálat legalább 5 évente esedékes

Vizsgálat elvégzésére jogosult: szakirányú képzettséggel és munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti.

Vizsgálat elvégzésére jogosult:

Az emelőgép időszakos vizsgálatára (szerkezeti-, fővizsgálat) emelőgép szakértő jogosult. Az emelőgép fővizsgálatára – kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél magasabbra emelhető – és szerkezeti vizsgálatára emelőgép ügyintéző, csak a szerkezeti vizsgálatára emelőgép vizsgáló is jogosult.

A vizsgálatot használati utasítás szerinti feltételek, illetve üzemi körülmények között az üzemkész emelő- eszközön lehet elvégezni.

A vizsgálat csak akkor kezdhető meg, ha az érintésvédelmi és a szigetelési ellenállás vizsgálati jegyző- könyvben foglalt mérési eredményei, illetve a különleges méréses eljárással ellenőrzött biztonsági berendezések és szerkezetek (például hidraulikus elemek) vizsgálati eredményei megfelelnek az előírtaknak.

A vizsgálatkor figyelembe kell venni a jogszabályok, a használati utasítás, valamint az emelőgépre vonatkozó műszaki követelményeket tartalmazó szabványok előírásait.

A terhelés nélküli vizsgálatok kedvező eredménye után a terheléses vizsgálatok kötelező sorrendje: statikai, állékonysági és dinamikai vizsgálat. Bármely vizsgálat csak akkor kezdhető el, ha az előző kedvező eredménnyel zárult.

Azokat a vizsgálatokat nem kell végrehajtani, amelyeket korábban már dokumentáltan elvégeztek, és amelyeket követően az emelőgép nem változott olyan módon, hogy az befolyásolja a korábbi nyilatkozat vagy tanúsítvány feltételeit és eredményét.

A statikai vizsgálatkor az emelőgépet a névleges teherbírásának 1,25-szorosával kell terhelni, ha egyéb előírás nem tartalmaz ennél a vizsgálati terhelésnél nagyobbat. A terhet 100–200 mm magasra kell felemelni, és legalább 10 percig kell ebben a helyzetben tartani. A vizsgálati terhet úgy kell elhelyezni, hogy a legnagyobb igénybevételt okozza. 

Változó teherbírású emelőgépet a tervező által előírt kritikus helyzetben, előírás hiányában pedig legalább a legnagyobb és legkisebb teherbírású helyzetben is vizsgálni kell az abban a helyzetben engedélyezett teherbírás 1,25-szorosával.

A vizsgálat során, illetve után ellenőrizni kell, hogy nem következett-e be a szerkezeti részekben káros elváltozás, illetve az alakváltozás (például legnagyobb lehajlás) mértéke a megengedett (használati utasítás szerinti vagy utólag számított stb.) érték alatt maradt-e, és nem veszélyezteti-e a további biztonságos üzemeltetést. 

A vizsgálat után fokozott figyelemmel kell ellenőrizni a tehermegfogó szerkezetet, hogy nincs-e rajta károsodás.

A vizsgálat során mért (rugalmas és esetleg maradó) alakváltozást, valamint a hidraulikus elemek elmozdulásának mértékét a vizsgálati jegyzőkönyvben mm-ben kell megadni. A mért érték mellett fel kell tüntetni az összehasonlítási alapul szolgáló, megengedett deformáció, illetve elmozdulás nagyságát is.

A híddaruk statikai vizsgálatakor a darut a darupálya-alátámasztás fölé, a futómacskát pedig a daruhíd legnagyobb behajlásának megfelelő helyzetbe kell állítani.

A konzolos híddaru statikai vizsgálatakor a rugalmas behajlás és a maradandó deformáció nagyságát ellenőrizni kell a futómacska darulábak közötti és a konzol végén lévő helyzetében is.

Gémes daru statikai vizsgálatát a daru legkisebb állékonyságához tartozó legkisebb és legnagyobb gém- kinyúlással kell végezni.

Ha az emelőgépen van túlterhelésgátló, akkor azt a statikai vizsgálat idejére ki kell iktatni, illetve utána újra, előírás szerinti működőképes állapotba kell hozni.A statikai vizsgálat során a túlterhelésgátló ellenőrzése céljából vagy a felemelt tömeg, vagy a nyomaték növelésével működésbe kell hozni a túlterhelés védelmet. 

A túlterhelésgátlót működtető terhelést össze kell hasonlítani a használati utasítás szerinti adatokkal, és ennek alapján kell eldönteni, hogy előírás szerint üzemel-e. 

Ellenőrizni kell azt is, hogy a túlterhelésgátló a használati utasítás szerint működik-e (jelzés, mozgatási műveletek leállítása vagy működőképességük fenntartása).

A szerkezeti vizsgálat tárgya az MSZ 9721-1:2009 szerint:

A használati utasítás és a kísérődokumentációk megléte, naprakészsége.

Emelőgépnapló megléte és tartalma (naprakészsége).

A tehertartás és –mozgatás szerkezeti egységeinek,elemeinek állapota, épsége, deformáció-, károsodás- és roncsolásmentessége.

Az emelőgép szerkezeti elemei (futókerekek, fogaskerekek, kötéldobok, kötélkorongok, féktárcsák ellensúly, központi nehezék, stb.) állapota.

A villamos berendezések, a hidraulikus vagy a pneumatikus rendszerek szerkezeti elemeinek állapota.

A villamos vezetékek és kábelek, hidraulikus, pneumatikus vezetékek állapota.

Vezérlő- és jelzőberendezések megléte, épsége, működésképessége, illetve működésének feltételei.

Hidraulikus vagy pneumatikus berendezések tömítettsége.

A teherfelvevő eszközök állapota, működésképessége.

Az emelőkötél, teherlánc, emelődob, kötélkorongok, kötélvezetés és kötélvég rögzítés állapota.

Az energiaellátás (áram-hozzávezetés, áramszedők) szerkezetének állapota.

Az emelőgép használati utasításában előírt egyéb szerkezetek részegységek működőképessége, állapota.

A fékek, biztonsági berendezések és a burkolatok megléte, épsége, működőképessége, illetve működésének feltételei.

Hajtóművek, kenőhelyek kenőanyaggal való ellátottsága.

Emelőkötél kenőanyaggal való telítettsége.

Az emelőgép pályája és a pálya szerkezeti elemei (sínlekötések, pálya végütközők) a pályarészek közötti földelő átkötések megléte és állapota.

A vezérlőelemek jelölése.

A veszélyes részek színjelölése, a figyelmeztető és a tájékoztató feliratok, valamint a gyári adattáblák és a burkolatok megléte és állapota.

A kezelőhely külső behatásoktól védő rendszere (szerkezet).

Az ergonómiai követelmények/feltételek megléte.

Az acélszerkezet, a járdák, a korlátok, a feljárók állapota és az emelőgép korrózióvédelme.

Az emelőgépek kezelési és karbantartási leírásában előírt esetleges szerkezeti részegségek.

A fővizsgálat tárgya az MSZ 9721-1:2009 szerint:

A szerkezeti vizsgálatokban szereplő vizsgálatok.

A szerkezeti vizsgálatot kiegészítő vizsgálatok.

A tartószerkezet és a pálya állapota, anyagának épsége, károsodás-, deformáció, illetve roncsolásmentessége. Fáradásra utaló jelek.

Az acélszerkezet, járdák, a korlátok, a feljárók állapota és alaktartása.

A tartószerkezet (főtartó, segédtartó, kerékszekrény, gém- és portálszerkezet) hegesztett kötéseinek állapota.

Az emelőgép létesítési biztonsági távolságai.

A tartószerkezet alaktartása.

Műszaki jellemzők.

Az érintésvédelem és a vezetékek szigetelési ellenállása.

Szerelhetőség.

Korrózió ellen védő bevonatok épsége.

Karbantarthatóság.

A pálya alaktartása (párhuzamosság, kígyózás stb.).

Kezelőhely megközelíthetősége.

A biztonsági vizsgálat tárgya az MSZ 9721-1:2009 szerint:

A használati utasítás és a kísérődokumentációk megléte, naprakészsége.

Emelőgépnapló megléte és tartalma (naprakészsége).

Az emelőgépre és a környezetre érvényes biztonsági előírások teljesítése.

A gépek, berendezések élettartamának egyik fő befolyásoló tényezője a gépkezelő hozzáértése, hozzáállása a berendezéshez.

A másik tényező, amely összefüggésbe hozható a gépek élettartamával, a megfelelő időközönként elvégzett szakszerű karbantartás. Ezek a megállapítások vetíthetők át a darukra is. A karbantartás úgy tehető teljessé, ha az ún. napi ellenőrzést a gépkezelő szakszerűen elvégzi, észrevételeit az emelőgépnaplóba feljegyzi, azt a karbantartónak továbbadja, aki ezek után az elvégzendő munkákat ütemezni tudja. Fontos az információk gyakori átadása, mivel ezzel kiküszöbölhető, ütemezhető egy-egy nagyobb leállás, esetleges fődarab csere.

Vállaljuk, a nem csak a tőlünk vásárolt daruk, emelő berendezések karbantartását, valamint a hosszabb élettartam érdekében a kezelőnek való tanácsadást.

A karbantartás egybeköthető, a törvény által előírt időközi vizsgálatok / szerkezeti-, fő-, biztonságtechnikai- vizsgáltatok / elvégzésével.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését kérjen részletesebb tájékoztatást munkatársainktól.