Függő teher alatt tartózkodni tilos! - Emeléstechnikai biztonsági szabályok

Függő teher alatt tartózkodni tilos! - Emeléstechnikai biztonsági szabályok

Függő teher alatt tartózkodni tilos! - Emeléstechnikai biztonsági szabályok

Talán a címben szereplő biztonsági szabály a legismertebb azok közül, amit anyagmozgatás és teheremelés során be kell tartani, de közel sem az egyetlen. Jelen cikkünk annak jártunk utána, milyen egyéb fontos biztonsági szabályokat kell még betartani, hogy munkavégzésünk kockázatmentes legyen.

Üzemeltetési jogszabályok, rendeletek, szabványok

Az emelőgépekre vonatkozó üzemeltetési biztonsági szabályokat, hasonlóan más munkaeszközhöz, a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény, közismert nevén az Mvt. határozza meg.

Az Mvt. szabályozását kiegészítendő a gazdasági miniszter 47/1999. (VIII. 4.) GM rendeletében kiadta az Emelőgép Biztonsági Szabályzatot, amely – természetesen módosításokkal – mai napig hatályos és további részletes előírásokat. Főként magatartási szabályokat határoz meg, amelyeket az emelőgépek üzemeltetése során kell betartani.

A szabályzat hatálya kiterjed minden emelőgépre, tehát minden szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezetre vagy berendezésre, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja. 

Ebbe a körbe természetesen beletartozik az Eco Cranes Kft. által gyártott és forgalmazott legtöbb termék: daruk, emelőasztalok, személy- és teheremelők, futómacskák, körülkerített emelőterű emelőberendezések.

Ez az a két fő pillér, amely további kisebb jogszabályokkal és a szabványok előírásaival kiegészülve létrehozta azt a szabályrendszert, amelyet az emelőgépek gyártása, üzemben tartása, használata és annak ellenőrzése során be kell tartani.

Emeléstechnikai biztonsági előírások

A teljes szabályrendszer ismertetése természetesen meghaladná ezen írás kereteit, néhány alapvető, minden anyagmozgatás során alkalmazandó biztonsági előírást azonban szeretnénk kiemelni.

Az emelőgépeken jól látható módon fel kell tüntetni azok engedélyezett teherbíró képességét, amelyet soha nem szabad túllépni.

Az anyagmozgatás megkezdése előtt feltétlenül vizsgálni kell azt is, hogy a terhek emelésére szolgáló emelőgépeket úgy használják, hogy a talaj tulajdonságainak figyelembevételével az emelőgép a munkavégzés teljes időtartama alatt stabil maradjon.

Nagyon fontos a teheremelő kötél, lánc vagy heveder állapotának ellenőrzése is, ezek ugyanis az igénybevétel és az öregedés hatására képesek megrongálódni és baleseteket okozni.

A kötélnél az elemi szálak nagyszámú törése, megtörés és az elhasználódás hasonló jelei esetén a daru használata tilos.

Lánc esetében a szemmel láthatóan jelentős kopás, deformálódás esetében annak cseréjéről kell intézkedni.

Ezen hibák és a termelés leállása a daruk és emelőgépek rendszeres vizsgálatával és karbantartásával kiküszöbölhetőek.

Külső térben végzett munka esetén – ha a gyártó az emelőgép használati utasításában, vagy annak gépkönyvében ettől eltérően nem rendelkezik, vagy ha a szerelési technológia alacsonyabb határt nem állapít meg – a 18 m/s szélsebesség elérésekor a munkavégzést meg kell szakítani. 

Szintén le kell állítani a munkavégzést akkor is, ha szélsőséges környezeti hatások (erős hóesés, köd, vagy más időjárási vagy környezeti hatás) miatt a teher vagy a közvetlen környezet a teljes szállítási folyamat alatt már nem figyelhető meg.

A munka befejezésekor, vagy a munkaszünetek megkezdésekor az emelőgép kezelőjének az alábbi intézkedéseket kell megtennie:

 • a terhet biztonságosan és stabilan le kell helyeznie;
 • az emelőgépet a használati utasításban előírt helyzetbe kell hoznia;
 • az emelőgép kezelőelemeit kikapcsolt állásba kell helyeznie;
 • szabadban lévő emelőgépnél a szélterhelésből eredő elindulás vagy elmozdulás ellen védő biztosításokat fel kell helyezni;
 • a motort le kell állítania vagy az emelőgépet le kell választani a hálózatról és a főkapcsolót kikapcsolt helyzetében biztonsági zárral (lakattal) le kell zárnia;
 • meg kell akadályoznia, hogy az emelőgépet illetéktelen személy üzembe helyezhesse.
Anyagmozgatási biztonsági szabályok, előírások

Az anyagmozgatás során több szabály folyamatos betartására kell figyelni:

 • Biztosítani kell, hogy a felemelt teher alatt, valamint a veszélyeztetett területen emelés és leeresztés közben senki ne tartózkodjon.
 • A teher emelését úgy kell végezni, hogy az semmiképp ne ütközzön más tárgynak.
 • A csörlőt az erőhatások figyelembevételével elmozdulás ellen biztosítani kell.
 • Az emelőt a terhelésnek megfelelő szilárdságú alapzaton úgy kell elhelyezni, hogy az emeléskor ne mozdulhasson vagy billenhessen el.
 • Az emelők támasztó elemeinek magasságát csak az emelő tartozékát képező magasítóval szabad növelni.

Mivel minden munkagép használata más és más kockázatot rejt, elengedhetetlen, hogy a biztonságos anyagmozgatás során, használat előtt tájékozódjunk a munkagéphez kiadott kézikönyvből is.

A szabályok betartásával, a használt daruk és emelőgépek rendszeres karbantartásával a munkavégzés zökkenőmentes, gyors és legfőképpen biztonságos lesz.