Daruk üzembe helyezése és biztonságos működtetése

Daruk üzembe helyezése és biztonságos működtetése

Daruk üzembe helyezése és biztonságos működtetése

A használatba vétel és a működtetés megkezdése előtt valamennyi veszélyes anyagmozgatási, teheremelési eszközt üzembe kell helyezni. A daruk biztonságos működtetésének alapvető fontosságú mozzanatai az üzembe helyezés és az üzemkész állapot folyamatos biztosítása, ezért fontos ismerni a folyamat lépéseit, valamint azokat az időszakos vizsgálatokat, amelyeket a daru működtetése alatt el kell végezni.

Üzembe helyezés

Ahogy azt a darugyártás folyamatát ismertető cikkünkben már ismertettük, az üzembe helyezés két részből áll: a gyártói üzembe helyezést a munkavédelmi szempontú üzembe helyezés követi.

A munkavédelmi üzembe helyezés előzetes feltétele az üzembe helyezést megelőző, a daru telepítésével, összeépítésével kapcsolatos munkavédelmi szempontú vizsgálat. Mivel ez a vizsgálat munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, kizárólag független munkavédelmi szakértői engedéllyel rendelkező szakember végezheti el.

A daru üzemeltetése csak az előzetes vizsgálat megfelelő eredményét követően kiállított dokumentációk birtokában kezdhető meg.

Időszakos daru vizsgálatok

Darukat, egyéb emelőgépeket kizárólag rendszeres felülvizsgálat és szerviz mellett lehet üzemeltetni. A vizsgálatok elvégzése a gép tulajdonosának felelőssége, elvégeznie azonban főként szakembereknek kell.

A szerkezeti, valamint fővizsgálatok közé az alábbi revíziók tartoznak:

  • Szerkezeti vizsgálat (1-4 havonta)

A gép szerkezeti elemeinek ellenőrzése szemrevételezéssel, mérőeszközzel és üresjárati (terhelés nélküli) vizsgálattal. Célja, hogy az esetleges kopást, repedést, törést, vagy egyéb rendellenességet megtalálják és javítsák.

A vizsgálatot emelőgép ügyintéző végezheti el.

  • Fővizsgálat (0,5-3 évente)

A szerkezeti vizsgálat során ellenőrizendők mellett a fővizsgálatnak ki kell terjednie a daru szabályszerű üzemeltetésére, a dokumentáció meglétére, arra, hogy a daru fő műszaki jellemzői megegyeznek-e a gépkönyben lévő adatokkal, valamint a daru és környezete biztonságos kapcsolatára.

A vizsgálat módja szemrevételezés, mérőeszköz, mérőműszeres, üresjárati, üzemi terheléses és statikai vizsgálat.

A fővizsgálatot is az emelőgép ügyintéző jogosult elvégezni.

  • Időszakos biztonsági felülvizsgálat (5 évente, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor)

A daru dokumentációjának megléte mellett vizsgálni kell annak korszerűsítésének szükségességét, valamint azt, hogy szerkezeti kialakítása, gépészeti és villamos berendezése, valamint biztonsági berendezései megfelelnek-e az üzembe helyezés időpontjában érvényes biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek, eredeti funkciójának megfelel-e, környezetének jellemzői azonosak-e a tervezéskor és gyártáskor meghatározottakkal.

A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet, amelyben a daru üzemben tarthatóságáról is nyilatkoznia kell, a vizsgálatot végző emelőgép szakértőnek aláírásával kell hitelesítenie.
  • Műszakos vizsgálat (Műszakonként)

Az emelőgép kezelője a daru kikapcsolt állapotában végzi. Szemrevételezésből, üresjárati vizsgálatból és az állagmegóvást szolgáló tisztításból áll.

Az Eco Cranes Kft. szerződött ügyfeleinek megkönnyítjük dolgát, szakértő munkatársaink ugyanis előre egyeztetett időpontban megjelennek az időszakos kötelező felülvizsgálat esedékességekor és elvégzik azt. Javítás esetén kedvező árakkal és széles alkatrész-készlettel állunk rendelkezésükre.

Hívjanak minket bizalommal, partnerek vagyunk az üzemeltetésben is!