Daruk és egyéb emelőgépek dokumentációja

Daruk és egyéb emelőgépek dokumentációja

Daruk és egyéb emelőgépek dokumentációja

A gyártás és az üzemeltetés során érintőlegesen szóba került már, de a daruk dokumentációja szintén olyan fontos téma, amely megérdemli, hogy kicsit hosszabban is foglalkozzunk vele.

A dokumentáció elemei

A daruk (és természetesen egyéb emelőgépek) dokumentációja több dokumentum együttese. A daruk üzemeltetésének feltétele mindegyik megléte, amelyet a fél-három évente végzett fővizsgálatokon ellenőrizni is kell. A dokumentáció elemeit az Emelőgépek Biztonsági Szabályzata az alábbiakban határozza meg:

Emelőgép napló

A daruval és egyéb emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és az üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket tartalmazza.

Az emelőgép napló tartalmazza a gépkezelő (aki az emelőgépet jogosult működtetni, és ezzel a feladattal megbízták) által elvégzett műszakonkénti vizsgálatok során tett észrevételeket, illetve egyéb bejegyzéseket is.

Az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályok előírásai értelmében az emelőgép naplónak tartalmaznia kell: az üzemben tartó (aki az emelőgép tulajdonosa vagy bérlője és az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek – emelőgép kezelő, kötöző – munkáltatója vagy megbízója) nevét és címét; az emelőgép üzemeltetési helyét; az emelőgép fajtáját (típus, gyártási szám, leltári szám, teherbírás, időszakos vizsgálati csoport száma, üzembe helyezés időpontja, kezelő vagy több személy esetén a kezelők neve); az emelőgép ügyintéző nevét és telefonszámát; a napló kiállításának keltét (hely, év, hó, nap); valamint a kiállító nevét és beosztását.

Darukönyv

A daru biztonságos üzemeltetéshez szükséges, valamint a főbb karbantartási műveletekkel kapcsolatos adatokat és feljegyzéseket tartalmazó dokumentum.

Emelőgép használati utasítása

A daru gyártója által az üzembe helyezés folyamata során átadott használati utasítás.

Szerelői nyilatkozat

Az elvégzett javításokról, karbantartásokról szóló, az azokat végrehajtó szerelő által írásban tett nyilatkozat.

Üzembe helyezési engedély

A gyártói, illetve a független munkavédelmi szakértői engedéllyel rendelkező szakember által elvégzett munkavédelmi üzembe helyezések elvégzését igazoló engedély, amelynek hiányában a daru nem üzemeltethető.

Időszakos vizsgálatok dokumentumai

A korábban már ismertetett időszakos felülvizsgálatok során készült dokumentumok.

Megfelelőségi tanúsítás vagy nyilatkozat

A CE (Conformité Européenne, azaz Európai Megfelelőség) egy kötelező tanúsítvány a hatóságok és a vásárlók részére arról, hogy a munkagép vagy eszköz megfelel a rá vonatkozó európai követelményeknek.

A munkagép gyártója, vagy annak forgalmazója ismeri ezeket a követelményeket és a termék tervezése, gyártása és értékesítése során figyelembe veszi, továbbá igazolni is képes azokat.
Papíron vagy elektronikusan
A fenti dokumentáció sokszor még hagyományos, papír alapú dokumentumokat jelent, pedig napjainkban már digitális formában való megőrzése is egyszerűen biztosítható. Ebben az esetben azonban igazolni kell a számítástechnikai rendszer biztonságát, továbbá a dokumentumok változatlan formában való megőrzése érdekébe megtett lépések megfelelőségét is.
Az Eco Cranes Kft. munkatársai az általunk tervezett és gyártott daruk gyártói átadása során minden esetben átadják a kötelező dokumentáció elemeit, valamint állunk ügyfeleink rendelkezésére az időszakos szervizek és felülvizsgálatok elvégzése és a váratlanul jelentkező javítások során is.