Munkaállomások, üzemcsarnokok világítása

Munkaállomások, üzemcsarnokok világítása

Munkaállomások, üzemcsarnokok világítása

Vélhetően nem lep meg senkit, ha azt állítjuk, elégtelen fényviszonyok között nem lehet megfelelően dolgozni. A különböző munkaállomások, üzemek és csarnokok megfelelő világítása tehát igen fontos kérdés, egy-egy látási feladat hatékony és pontos elvégzéséhez megfelelő világítást kell biztosítani. Mitől lesz azonban megfelelő a világítás?

Megfelelő fényviszonyok=magasabb produktivitás

Általánosságban elmondható, hogy a munkaterületen olyan fényviszonyokat kell teremteni, amelyek kisebb terhet rónak a szemre, csökkentik a kifáradás mértékét, illetve javítják a tevékenység áttekinthetőségét.

Elérendő cél a helyiség vagy terület közel azonos szintű megvilágítása.

Minél szórtabb ugyanis a világítás, minél kevésbé irányult a fény, annál nehézkesebb a térbeli érzékelés. Az egy adott irányból érkező erőteljes fénybeesés (mint amilyen egy ablak) a megfelelő árnyékképződés feltétele.

Ha azonban a fény túl erős, olyan mély árnyékok képződhetnek, amelyek a tájékozódás szempontjából fontos tárgyak egy részét elfedik, ezért balesetveszélyt jelentenek.

Tanulmányokkal bizonyított tény, hogy a munkahelyeken alkalmazott erősebb világítás jobb teljesítményt, alacsonyabb fáradtsági szintet, ennél fogva pedig kevesebb hiányzást és sokkal kevesebb munkakiesést eredményez. A megfelelő fény csökkenti továbbá a hibaarányt és a munkahelyi balesetek bekövetkezésének kockázatát egyaránt. A hosszú távú kutatás eredményeként a német kutatók megállapították, hogy a tipikus ipari munkahelyen 600 lux fényerősség az irányadó érték.

Fontos a tervezés

A munkahelyek világítását meg kell tervezni, amely során figyelembe kell venni az alábbiakat:

  • a munkaterület kialakítása, tájolása;
  • a természetes fény iránya és mértéke;
  • a világítótestek lehetséges elhelyezése;
  • a várható csillogás miatt a falak, a bútorok, a használt eszközök, a munkaterület mérete, felülete, színe.

A vonatkozó szabályozás

A munkahelyi világításról Magyarországon a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmaz szabályokat. A rendelet 8. §-a úgy fogalmaz, hogy „lehetőség szerint biztosítani kell a munkahelyeken az egészséges és biztonságos munkavégzéshez elegendő természetes fényt, továbbá a munkavégzés jellegéhez és körülményeihez igazodó mesterséges megvilágítást.” A „lehetőség szerint”, valamint a „megfelelő” kifejezések nem visznek minket közelebb, a pontos értékeket a rendelet által említett nemzeti szabvány tartalmazza, amely „a világítás mennyiségi, minőségi jellemzőit” határozza meg.
Ez a hivatkozott – 2022-ben frissített – nemzeti szabvány az MSZ EN 12464, amelynek első része (12464-1) a belső terek, a második része (12464-2) pedig a kültéri munkahelyek követelményeit határozza meg.
Szabványunk európai szabványnak minősül és ISO 8995-1:2002 számon hasonló formában ISO-szabványként alkalmazzák világszerte. Mivel a szabványokat ötévente felülvizsgálják, ennek revíziója is folyamatban van. Mivel a szükséges láthatósági és komfortfokozat minden egyes munkahelyen a tevékenység fajtájától és annak időtartamától függ, a szabványban iparáganként, illetve tevékenységi körönként külön táblázatokban találhatóak meg a fényre, a világításra vonatkozó minőségi és mennyiségi követelmények.