Zdvíhacie nosníky

Použitie zdvíhacieho nosníka sa odporúča najmä pri takých zdvíhacích úlohách, kde je potrebné zdvihnúť veľkorozmerný objekt, pri ktorom sa vyžaduje opatrná manipulácia alebo sú potrebné viaceré body uchytenia.
Popri tradičných typoch nosníkov navrhujeme a vyrábame nosníky aj podľa osobitných požiadaviek (napr. s otočnou jednotkou, so špeciálnymi svorkami).

emelogerenda3 emelogerenda4 emelogerenda5

emelom2