Zdvíhacie magnety

Zdvíhacie magnety sú vhodné na rôzne použitie (vo výrobe, pri montáži, aj vo vonkajšom priestore). Ponúkame ich v siedmich rôznych rozmeroch s nosnosťou od 100 kg do 6 t pre manipuláciu s tyčovými alebo plochými výrobkami.

emelomagnes3emelomagnes2

  • Nízke prevádzkové náklady
  • Vysoká bezpečnosť a spoľahlivosť
  • Bez zvyškového magnetizmu
  • Pákový ovládací mechanizmus so zabudovanými bezpečnostnými prvkami pre zabránenie náhodnému vypnutiu
  • Nízke nároky na údržbu

Permanentné magnety fungujú bez elektrického napájania. V dôsledku určitého usporiadania skupiny permanentných magnetov sa magnetické siločiary na póloch zdviháka a bremena alebo cez kryt zdviháka uzavrú a zrušia magnetizmus na póloch. V pozícii “ON” póly vedú magnetické siločiary cez bremeno. Magnet je vtedy aktívny. V pozícii “OFF” sú magnetické póly neutrálne a preto je zdvíhací magnet vo vypnutom stave. Zdvíhací magnet pozostáva z osobitných štandardizovaných súčiastok. Vo vnútri magnetu sa nachádza samotný magnetický systém, ktorý pozostáva z magnetického meniča, magnetickej armatúry a magnetických pólov.

Permanentné zdvíhacie magnety ECO sú vysokovýkonné feromagnetické systémy vyrábané z permanentných magnetických materiálov Nd-Fe-B. Posunutím ovládacej páky sa zmení magnetická sila feromagnetického systému, ktorú teleso pohltí a obrobok sa uvoľní. Na vrchu zdvíhacieho magnetu je oceľový krúžok na dvíhanie zdvíhacieho magnetu spolu s predmetmi a na spodnej časti je ryha tvaru V pre udržanie valcovitých predmetov.

emelomagnes5