Vodiče Akapp so závesným káblom v C-koľajnici

Napájanie plochým káblom v C-koľajnici

Vozíky s vedením, ktoré držia vodivé ploché káble, bežia v C-koľajnici, ktorá je paralelná so žeriavovou dráhou. Kompletný systém pozostáva z konzol, C-koľajnice, vozíkov s vedením, koncových nárazníkov, zo svoriek a z plochého kábla. Ako doplnok k štandardnému elektrickému vedeniu možno na druhej koľajnici zriadiť posúvanie závesným ovládačom, nezávisle od miesta, kde sa zdvíhacie zariadenie nachádza.
c_sines_aramellatas