Hlavná kontrola

Predmet hlavnej kontroly podľa maďarskej normy MSZ 9721-1:2009: