Elektrické, lanové zdvíhacie bubny SWF


emelodob

Elektrické lanové zdvíhacie zariadenia typu SWF dokážu uspokojiť mimoriadne širokú škálu požiadaviek užívateľov. Rôzne triedy zaťaženia, nosnosti, zdvihové a pojazdné rýchlosti, komplexný sortiment štandardného a doplnkového vybavenia garantuje bezpečné, účinné a spoľahlivé riešenia. Pri nízkej konštrukčnej výške poskytujú maximálny výkon, sú ideálnym riešením pre využitie interiéru budovy a dostupnej svetlej výšky. Staršie zdvíhacie konštrukcie sa dajú ľahko nahradiť.

Zdvíhacie zariadenia typu SWF umožňujú obzvlášť jemný pohyb a rýchle polohovanie bremena. K štandardnej výbave patrí bezstupňové riadenie posuvu mačky, v dôsledku čoho sa záťaž pri zdvíhaní kýve do strán len v minimálnej miere a vďaka lanovému bubnu s veľkým priemerom je výkyv zdvíhacieho háku do strán minimálny aj pri spúšťaní záťaže.

Všetky zdvíhacie zariadenia typu SWF charakterizuje bezpečnosť a spoľahlivosť. Životnosť lán používaných pri týchto zdvíhacích zariadeniach viacnásobne prevyšuje životnosť lán tradičných zdvihákov, a to vďaka použitiu veľkorozmerných lanových bubnov a minimálnemu uhlu výkyvu lana. Spoľahlivosť zdvíhacích zariadení typu SWF zvyšuje aj vynikajúci prevodový a brzdový systém. Prachotesné vysoko výkonné brzdy sú samonastavujúce a boli navrhnuté na celú dobu životnosti zdvíhacieho zariadenia. Výroba ozubených kolies používaných v pohonných jednotkách je mimoriadne presná, čo zabezpečuje bezporuchovú prevádzku aj po niekoľkých rokoch používania.

sodronykoteles_emelodob2