Grinzi de ridicat

Aplicarea grinzilor de ridicat se recomandă în cazul sarcinilor de ridicare la care obiectul de ridicat are dimensiuni mari, necesită manipulare prudentă, respectiv sunt necesare mai multe puncte de prindere.
Pe lângă tipurile de grinzi tradiţionale proiectăm şi fabricăm grinzi pentru satisfacerea unor solicitări individuale (de ex. instalaţii de rotit, cu dispozitive de prindere speciale).

emelogerenda3 emelogerenda4 emelogerenda5

emelom2